210 975 0575 - κιν.: 693 246 9121 info@papadimitropoulos.gr
Select Page

ΤΡΟΧΕΙΟ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

Επισκευή εργαλείων και Τρόχισμα δίσκων και κορδέλων, από ειδικευμένο προσωπικό. Εγγυημένη εργασία, ταχύτητα, αξιοπιστία.